Header
Opret dig som bruger
Er du ikke allerede oprettet som bruger kan du let gøre det her.

Handelsbetingelser

Alle priser på www.hvadnumorogfar.dk er i Dkk. inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser. Der opkræves ingen gebyrer ved betaling. Når du handler med Hvadnumorogfar.dk indgås aftalen på dansk. 

www.hvadnumorogfar.dk udgives af:
LearnLab ApS, Hobrovej 91, 9240 Nibe, CVR. 30086023, mail: kontakt@hvadnumorogfar.dk


Abonnement:

Når du abonnerer på hvadnumorogfar.dk får du adgang til:

  • En let og overskuelig indsigt i dit barns udvikling fra 0 - 6 år, og eksempler på hyggelige og sjove lege og aktiviteter, der passer præcis til dit barns udvikling.
  • Videonyhedsbreve hvor vores professionelle konsulenter med korte mellemrum fortæller dig, hvordan du i hverdagen kan give dit barn de bedste muligheder for et godt liv.
  • Sprogflow, der har særligt fokus på børns sproglige udvikling, og giver dit barn et godt fundament til skolestart.
  • Nyhedsbreve med orientering om nyeste viden om børns udvikling, gode bøger og legetøj m.m.

FORTRYDELSESRET:

Abonnement på Hvad nu mor og far:
Inden beslutning om at oprette abonnement har du haft mulighed for at orientere dig i indholdet via Hvad nu mor og fars hjemmeside. 

www.hvadnumorogfar.dk giver derudover 30 dages fortrydelsesret fra den dato, hvor du har oprettet dit abonnement. Du må gerne gerne gøre brug af de ydelser som er omfattet af abonnementet.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du derfor inden udløbet af 30-dages fristen, sende din opsigelse til kontakt@hvadnumorogfar.dk. Abonnementet lukkes indenfor 24 timer efter, at du har gjort brug af din fortrydelsesret.
Vi vil herefter tilbagebetale det fulde beløb til det kort, som blev brugt til at købe abonnementet på.

Abonnement oprettet med kommune-kode på Hvad nu mor og far:

Abonnenmenter oprettet med kommune-kode kan fortrydes fra dag-til-dag. Send din opsigelse til kontakt@hvadnumorogfar. Abonnementet lukkes herefter indenfor en uge.

OPLYSNIGNER OM DIG:


Dine personlige oplysninger:
Når du abonnerer på Hvad nu mor og far , skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger:

• navn, adresse og e-mail
• dit/dine børns navn og fødselsdato og år

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere:

• videonyhedsbreve
• generelle nyhedsbreve

Personoplysningerne registreres hos hvadnumorogfar.dk og opbevares jf. krav i bogføringsloven i 5 år efter du har meldt dig ud, hvorefter oplysningerne slettes.
Hvad nu mor og far ønsker at understrege, at der ses med største alvor på spørgsmålet om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.
Hvad nu mor og far overholder god databehandlingsskik i henhold til Lov om behandling af personoplysninger: Personodataloven.

Oplysningerne videregives ikke til tredjemand og behandles fortroligt af LearnLab, der udgiver Hvad nu mor og far . Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret, da der ikke er tale om personfølsomme oplysninger.
Du kan når som helst få indsigt i hvilke oplysninger vi har registret om dig. Evt. henvendelse om indsigt kan ske ved mail til info@hvadnumorogfar.dk. gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Når du bestiller abonnement accepterer du samtidig ovenstående.

OPLYSNIGNER OM ABONNEMENT:

Opsigelse af abonnement:
Du tegner abonnement for fire måneder ad gangen. Dit abonnement løber indtil du opsiger det. 

Opsigelse skal ske ved mail til kontakt@hvadnumorogfar.dk senest en måned før periodens udløb.

Løbende abonnement:
Abonnement på Hvad nu mor og far er et løbende abonnement, som betales forud.
Ved indmeldelsen betales for abonnementets første periode - fire måneder - forud. Derefter hæves periodens abonnement hver fjerde måned. Betaling sker altid i begyndelsen af måneden og ikke på månedsdagen for din indmeldelse. Når du opsiger dit abonnement, har du adgang til at bruge portalen indtil månedsdagen for din indmeldelse.

Abonnementsprisen er angivet på indmeldingssiderne og på den ordrebekræftelse, du modtager via e-mail, efter du har godkendt din betaling af abonnementet.

Skulle der ske ændringer i abonnementsprisen vil du blive orienteret via mail og du får mulighed for at opsige dit abonnement inden for 14 dage. Du vil altså kunne opsige dit abonnement efter at have modtaget beskeden om ændring i abonnementsprisen og dermed ikke komme til at betale den ændrede abonnementspris i opsigelsesperioden.

Betalingsmåder:
Du kan betale med betalingskort (Dankort, MasterCard, Visa-Dankort og JCB understøttes pt.)

Betalingsbetingelser for betalingskort:
Der opkræves ikke gebyr ved betaling med betalingskort.

Ved betaling med betalingskort skal du opgive dit betalingskortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Herved godkender du køb af abonnement til Hvad nu mor og far.

Når du har godkendt betalingen vil hvadnumorogfar.dk automatisk få Teller til at kontrollere, at oplysningerne er korrekte, og at betalingskortet ikke er spærret. Hvis transaktionen ikke kan godkendes, vil du få besked med det samme.

Når din betaling er godkendt, bliver du med øjeblikkelig virkning abonnent . Beløbet trækkes samme dag eller i løbet af få bankdage på dit betalingskort. Du vil få en kvittering sendt til den e-mail adresse, du har angivet i forbindelse med din registrering.

Husk, at dit abonnement løber indtil det opsiges. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved at sende mail til kontakt@hvadnumorogfar.dk. Manglende betaling er ikke gyldig opsigelse. Du hæfter for din abonnementsbetaling indtil abonnementet er opsagt.

Oprettelse, fornyelse og sletning af betalingskortoplysninger:
I forbindelse med betaling med betalingskort håndteres alle kortinformationer og kommunikationen med Teller igennem ePay, der drives af pil.dk - Professionelle Internet Løsninger ApS, F.G.E. Rostrups Vej 2 - 8000 Århus C. LearnLab gemmer ikke betalingskortinformationerne, de slettes fra systemet i samme øjeblik de er blevet videresendt til QuickPay. QuickPay giver istedet Learnlab en anonym kundekode, der benyttes ved fornyelse af abonnement.

QuickPay bliver i den forbindelse årligt auditeret for at sikre at sikkerheden er i orden hvilket blandt andet indebærer at betalingskortinformationer lagres i krypteret form og at alle relevante databeskyttelses-regulativer og love overholdes.

Hvis du har fået nyt betalingskort eller hvis det angivne betalingskort er udløbet, er spærret eller på anden måde ikke længere kan bruges, skal du oprette en ny abonnementsaftale. Du vil blive slettet som kunde hos QuickPay og LearnLab kan ikke længere indkræve betaling på kortet. Dine kortoplysninger slettes hos QuickPay og din adgang til Hvad nu Mor og Far stilles i bero. Du vil i den forbindelse modtage en e-mail med instruktioner om hvorledes du ved at gå ind på www.hvadnumorogfar.dk forny kortoplysningerne og genaktiverer din adgang.

I forbindelse med opsigelse af dit abonnement vil du blive slettet som kunde både hos LearnLab og QuickPay.

INFORMATION I ØVRIGT:

Juridisk information:
Abonnement til Hvadnumorogfar.dk er strengt personligt. Det er derfor ikke tilladt at videregive eller udlåne sine adgangsoplysninger til andre. Materiale downloadet fra Hvadnumorogfar.dk må ikke videregives, kopieres eller offentliggøres uden særskilt skriftligt accept fra Hvadnumorogfar.dk. Overtrædelse af ovenstående vil føre til øjeblikkelig ophævelse af abonnementet.

Ansvarsfraskrivelse
www.hvadnumorogfar.dk stilles til rådighed i sin til enhver tid eksisterende form, som den er og forefindes. Hvad nu mor og far har i intet tilfælde ansvar for rigtigheden og anvendeligheden af de på portalen tilgængeliggjorte informationer, uanset art. En hvilken som helst anvendelse af portalen, herunder downloading, tilegnelse og udnyttelse af informationer, som er tilgængeliggjort på Hvad nu mor og far, sker på brugerens eget ansvar og for egen risiko. LearnLab kan således i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brugerens anvendelse af portalen.

LearnLab ApS , vil i overensstemmelse med gældende lovgivning slette ulovligt indhold på Hvad nu mor og far. LearnLab.dk ApS påtager sig intet ansvar over for nogen i den forbindelse. Hvad nu mor og far forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet på Hvad nu mor og far og kan begrænse eller afbryde adgangen til Hvad nu mor og far til enhver tid, uden at dette kan medføre nogen form for ansvar for LearnLab eller tilbagebetaling af evt. abonnement eller andre ydelser.

Links til andre web-sites er kun medtaget som hjælp til brugerne. Ved linking til tredjemands sider har LearnLab et ansvar for indholdet af sådanne sider.

Immaterielle rettigheder
Med mindre andet udtrykkeligt er anført, må brugeren påregne, at Hvad nu mor og far og de herpå tilgængeliggjorte informationer af enhver art nyder immaterialretlig beskyttelse, hvorfor anvendelse heraf alene må foretages inden for rammerne af gældende lov.

Når brugeren skriver indlæg, uploader materiale eller på anden måde lægger indhold ind på Hvad nu mor og far's offentlige univers, så giver brugeren LearnLab ubegrænset og non-eksklusiv ret til at bruge indholdet på alle medier.

Samtlige immaterielle rettigheder, herunder ophavsret og varemærker, til Hvad nu mor og far tilhører LearnLab varemærker og logoer, der vises på Hvad nu mor og far, må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra LearnLab.